Ülevaade EFCNI konverentsist

Posted in: Uncategorized @et
Tags:

26-28 veebruar 2016 toimus EFCNI (European foundation for the care of newborn infants) kaheteistkümnes enneaegsete laste vanemate organisatsioonide konverents. Kohtumisel osalesid kolmekümnest riigist üle kuuekümne esindaja.

Esimesel päeval algas konverents eelkursusega „Kuidas organisatsiooni üles ehitada“, millele järgnesid presentatsioonid vanemate organisatsioonide esindajatelt, kes jagasid enda kogemusi ja praktikat. Enda tööst ja läbi viidud projektidest rääkisid  Hollandi, Poola, Taani ja Belgia enneaegsete laste vanemate organisatsioonide esindajad.

Õhtul toimus EFCNI auhinna tseremoonia ja ettekanded „Rahvusvahelise enneaegsete päeva“ tegevustest (kõik osalejad saatsid 3 slaidi, mida nad tegid 17. novembril 2015 ehk rahvusvahelisel enneaegse sünni päeval). Esimest korda anti välja auhind uues kategoorias „rahvusvaheline“. Saime vestelda erinevate riikide esindajatega ja kogemusi vahetada.

Laupäeva päevakava oli väga sisukas ja täis huvitavaid ettekandeid ning töötubasid. Inga Warren tutvustas FINE programmi (Pere ja vastsündinu neuroloogilise arengu hariduse programm meditsiinitöötajatele) ja Karen Koldewijn rääkis TOPP programmist (ennetav arenguline vahelesekkumise programm enneaegsetele lastele ja nende vanematele). Dr. Iris Nikola Knierim EFCNI’st andis ülevaate Vastsündinute tervishoiu Euroopa standardi projektist.

Töötubadest läbisid Livia ja Kristel:

  1. Töötamine (sotsiaal) meediaga (Working with the (social) media) – kuidas käituda/suhelda ajakirjanikega/meediaga, sotsiaalmeedia tähtsusest, kuidas läbi viia edukalt meediakampaaniaid.
  2. Sotsiaalse raporti standardite kasutamine (Using the Social Reporting Standard) – Sotsiaalse raporti standard on rahvusvaheliselt tunnustatud aruandemall organisatsioonide sotsiaalsektoris. Eriline tähelepanu on pööratud töö mõjule, selle ulatushaardele ja saavutatud muutustele. Tutvustati sotsiaalselt raporti standardit, seletati, mis asjadele see sobib ja kuidas seda kasutada.

Õhtul oli korraldatud EFCNI poolt „üllatus“ – ehk siis ekskursioon Müncheni kesklinnas koos giidiga ja õhtusöök.

Pühapäeval olid kaks töötuba, kus me osalesime:

  1. Töötamine koostööpartneritega ja teiste toetajatega – mida tohib teha ja mida mitte (Working with the industry and other partners – do’s and don’ts) – läbipaistvus organisatsioonis, milliste ettevõtetega koostööd teha ja mida silmas pidada ettevõtetega suheldes.
  2. Kuidas leida ja hinnata informatsiooni (How to find and assess information) – info otsimine ja edastamine. Kuidas olla kindel, et tegemist on kvaliteetse informatsiooniga, kuidas kirjutada tekste, tutvustati erinevaid otsingumootoreid.

Peale neljatunnist intensiivset tööd oli aeg öelda head aega. Saime konverentsilt palju häid ideid ja uusi koostööpartnereid.

Suured tänud toetajale – Abbvie, tänu kellele MTÜ Enneaegsed lapsed esindajad said EFCNI konverentsile! 

9

Change this in Theme Options
Change this in Theme Options