Kogemusnõustamine haiglates

On suur rõõm teatada, et on loodud MTÜ Kogemuse jõud, mis koondab kogemusnõustajaid üle Eesti, kes on võtnud eesmärgiks olla abiks ja tervise probleemide tõttu kriisi sattunud inimestele ja nende lähedastele psühhosotsiaalse heaolu taastamisel kogemusnõustamise kaudu. Ühingu tegevus keskendub kriisidele, mis on tingitud: viljatusravist, probleemsest rasedusest, lapse enneaegsusest, lapse ja/või täiskasvanu raskest, kroonilisest või ravimatust haigusest või kogetud traumadest.

Kogemusnõustamise käigus on võimalik kohtuda sarnast olukorda kogenud vanemaga, kes on esimese emotsionaalse perioodi üle elanud. Kogemus ühendab ja loob kiire teineteisemõistmise ning tugineb vastastikusele austusele ja usaldusele. Kogemusnõustaja ülesanne ei ole lahendada teise inimese probleeme, vaid pigem aidata inimesel ise lahendust leida. Kogemusnõustajad on läbinud nõustamiskoolituse, töötavad vabatahtlikkuse alusel ja on seotud vaikimiskohustusega. Ta on meditsiiniväline ja neutraalne isik, kes ei näe haiguslugusid, kuid saab stressiseisundis emale appi tulla omaenda kogemuste kaudu, tema vaimset seisundit jälgida ning toetada. Nõustamise eesmärgiks on aidata parandada haigete lastega perede toimetulekut ja elukvaliteeti ning soodustada laste kasvuks ja arenguks vajaliku perekeskkonna kujunemist.

Nõustajad ise on kõik kriisi läbimise kogemusega koolitatud spetsialistid. Osad meie MTÜ Enneaegsed lapsed liikmetest pakuvad vabatahtlikuna kogemusnõustamist Ida-Tallinna Keskhaiglas, Tallinna Lastehaiglas ja Pelgulinna Sünnitusmajas.

Kui Sa soovid haiglas olles rääkida kogemusnõustajaga, pöördu palun haigla personali poole või saada meile kiri.

Kristel Kukk Pelgulinna Sünnitusmaja
Eve Nõmm ITK
Triinu Kalle ITK
Kadri Sooberg-Aettik ITK
Eva Näf Tallinna Lastehaigla
Livia Laas Tallinna Lastehaigla

MTÜ Kogemuse Jõud kohta saad täpsemat infot nende kodulehel: kogemusnoustamine.ee

Kui Sul on küsimusi kogemusnõustamise kohta enneaegsete laste vanematele või soovid rääkida kogemusnõustajaga, siis kirjuta meile kiri@enneaegsedlapsed.ee

Change this in Theme Options
Change this in Theme Options