Lastevanemate organisatsioonide konverents 2019

Posted in: Uudised
Tags:

25.-27.jaanuaril toimus Saksamaal, Freisingis järjekorras 15. EFCNI (European Foundation for the Care of Newborn Infants) korraldatud lastevanemate organisatsioonide konverents. Konverentsil osales ligikaudu 80 lapsevanemate organisatsioonide esindajat rohkem kui 30st riigist. Lisaks Euroopa riikidele, olid organisatsioonid esindatud ka Põhja- ja Lõuna-Ameerikast ning Aafrikast.

3 päeva jooksul tutvustati mitmeid võimalusi, mis aitavad enneaegsete laste ja nende perede elu paremaks muuta. Lisaks erinevatele ettekannetele valiti käesoleval aastal ka uus lapsevanemate nõukogu (advisory board), mille eesmärk on toetada EFCNI’t erinevate tegevuste planeerimises ning elluviimises. Kuivõrd EFCNI ei ole juba mõnda aega ainult Euroopa lapsevanemate organisatsioonide katusorganisatsioon, siis teatati konverentsil, et loomisel on ülemaailmne lapsevanemate organisatsioone ühendav ühendus- GLANCE.


25.jaanuari õhtul toimus kõigile osalejatele ka pidulik bankett. Traditsiooniliselt antakse seal üle EFCNI auhinnad viimase aasta jooksul enim silma paistnud lapsevanemate organisatsioonidele. Oleme väga õnnelikud, et sel aastal oli üheks auhinna saajaks MTÜ Enneaegsed lapsed. Auhinna üle andmisel toodi välja, et MTÜ on märkimisväärselt panustanud oma tegevusega ühiskonna teadlkkuse tõstmisele ning läbi erinevate kampaaniate ja ürituste teadvustanud ka laiemale üldsusele enneaegsusega kaasneda võivaid küsimusi ning rõõme/ muresid.


Teemade osas oli konverentsi põhirõhk sel aastal 28.11.2018 Euroopa Parlamendis avalikustatud Euroopa vastsündinute ravi standarditel (European Standards of Care for Newborn Health). Osalejatele tutvustati kuidas käis standardite loomise protsess, räägiti kuidas peaks toimuma edasine rakendamine liikmesriikides ning millist rolli mängivad lapsevanemate organisatsioonid standardite elluviimisel.

Lisaks tutvustati konverentsil Saksamaa Passau lastehaiglat, mis paistab silma oma tõeliselt perekeskse lähenemisega ja Saksamaa lapsevanemate organisatsioon rääkis haiglatele koostatud juhendmaterjalist, mida kasutada lapse surma puhul

Change this in Theme Options
Change this in Theme Options