15.11.2018 seminari ülevaade

Posted in: Uudised
Tags:

MTÜ Enneaegsed lapsed korraldas 15. novembril 2018 seminari „Väikeste sammudega suurde maailma“ Tartu Ülikooli Kliinikumi lastekliinikus.  Seminari eesmärk on toetada vanemaid enneaegse lapse kasvatamisega seotud küsimustes ning anda oskused ja teadmised suhtluseks meditsiinipersonaliga.

Esimese ettekande tegi Dr. Heili Varendi teemal “Kas ja kuidas parandada enneaegse sünni tulemit?”, mille alateemadeks olid:

  • Mida teame enneaegsetest sündidest?
  • Mida teame Eesti emade ja laste kohta?
  • Mida oleme teinud ja mida plaanime, et saaks paremini aidata.

Ettekandes toodi veel välja ka vanemate kaasamise olulisuse, et varane tugi vanemlusele on hiljem näha lapse emotsionaalses, sotsiaalses ja kognitiivses arengus.

Järgmisena võttis sõna kogemusnõustaja Livia Laas teemal “Kogemusnõustamine – toetusvahend perele ja meditsiinipersonalile” ning rääkis põgusalt, kes on kogemusnõustaja ja mida ta täpsemalt teeb. Rõhutati kui olulisel kohal on koostöö tegemine, et aidata üheskoos lapsevanemat sel keerulisel hetkel.

Ettekandes “Kuidas toetada enneaegse lapse liigutusliku arengut?” rääkis füsioterapaut Ülle Utsal, kuidas tema kui füsioterapaut hindab enneaegse lapse arengut ja kuidas seda toetada. Tehti põgusalt ülevaade erinevatest abivahenditest, mida füsioterapaut kasutab arengu hindamiseks.

Järgmisena jätkas enneaegsete laste arengust psühholoog Mairi Männamaa. Ettekandes tuli välja, et poisid on haavatamad ja saavad võrreldes tüdrukutega madalamad tulemused kognitiivsete võimete näitajates (kõne, täidesaatvad funktsioonid, töömälu, töötluskiirus). Soolised erinevused on selgemad just sügava enneaegsuse korral (2 aastaste uuring). Põgusalt tehti ülevaade erinevatest uuringutest ja lapse arengust 2-aastaselt ja 5-aastaselt. Toodi välja, et enneaegse lapse areng vajab jälgimist ka koolieas.

Viimasena võttis sõna lapsevanem ja lasteõde Ele Olt ja rääkis ettekandes oma isiklikust kogemusest – kahe poisi ema, kellest üks sündis enneaegsena ning lisaks oli ta ka ise enneaegsena sündinud. Tehti ülevaade NIDCAP’ist, mis on enneaegsete vastsündinute individuaalset arengutaset ja vajadusi arvestav hooldus- ja raviprogramm. NIDCAPi eesmärk on rahulik keskkond, kasvamise toetamine ja vanemate kaasamine raviprogrammi.

Eriline tänu kõikidele, kes võtsid seminarist osa!

Lisaks soovime tänada järgnevaid ettevõtteid, kes aitasid panustada seminari korraldamisse:

Teie toetus ja abi on meie MTÜ Enneaegsed lapsed meeskonnale ja enneaegsete laste peredele väga oluline. Aitäh!

Change this in Theme Options
Change this in Theme Options