Suhtlemine lapse vanemate ja lähedastega

Suhtlemine lapse vanemate ja lähedastega

Sihtgrupp: meditsiinipersonal ning lapse ja vanematega kokku puutuvad spetsialistid.

Koolituse kestus: koolituse pikkus minimaalselt 2 akadeemilist tundi. Teemade käsitlusest sõltuvalt võimalik läbi viia kuni ühepäevane koolitus. Koolituste täpne pikkus sõltub tellijast ning teemade fookusest. 1-4 tunnine koolitus annab üldisema ülevaate teemast; pikemate koolituste puhul võimalik läbi mängida erinevaid probleemkohti ning analüüsida võimalikke lahendusi.
Koolituse eesmärk: anda koolitusel osalejatele ülevaade kuidas toetada haiglas oleva enneaegse lapse vanemaid ja lähedasi ning seeläbi arendad
Peamised teemad: kuidas suhelda haiglas viibiva lapse vanematega/ lähedastega; kriisi etapid; psühholoogiline nõustamine ja kogemusnõustamine; perekeskne ravi- pere kaasamise olulisus. Koolitus annab ülevaate haiglasse sattunud lapse vanemate võimalikest tunnetest ning nendega seotud reaktsioonidest, samuti käsitleb erinevaid toetamise viise ning koostööpunkte spetsialistide vahel. Õige suhtlemine aitab vähendada lapsevanema ja lähedaste pingeid ning seeläbi toetab ka lapse ravimist.
Väljundid: koolituse läbinu on teadlik erinevatest kriisi etappidest ning nendest lähtuvalt lapsevanemate toetamise võimalustest; mõistab lapsevanematega suhtlemise olulisust perekeskse ravi rakendamisel; on teadlik spetsial

Õppekavarühm: sotsiaaltöö ja nõustamine
Koolitaja: Livia Laas või Kristel Kukk
Asukoht: kokkuleppel, haiglates üle Eesti
Keel: eesti ja inglise
Hind: kokkuleppel

Koolitusele registreerumine:

    Change this in Theme Options
    Change this in Theme Options