Koolitused

MTÜ Enneaegsed lapsed viib läbi koolitusi ning seminare erinevatele sihtgruppidele. Koolituste  eesmärk on toetada lapsevanemaid enneaegse lapse kasvatamisel ning informeerida erinevaid huvigruppe enneaegse lapse kasvatamisega seonduvate küsimustest, muredest ja nende lahendusvõimalustest. Ettevõtte või organisatsiooni poolt tellitud koolituste sisu, pikkus ja õpiväljundid lepitakse kokku koostöös koolituse tellijaga.

Koolitusele registreerumine ja lisainfo: Iga koolituse all on kontaktvorm, mille kaudu saate end koolitusele registreerida.

Change this in Theme Options
Change this in Theme Options