Enneaegsed lapsed

Menüü

Koolitused

MTÜ Enneaegsed lapsed viib läbi koolitusi ning seminare erinevatele sihtgruppidele. Koolituste  eesmärk on toetada lapsevanemaid enneaegse lapse kasvatamisel ning informeerida erinevaid huvigruppe enneaegse lapse kasvatamisega seonduvate küsimustest, muredest ja nende lahendusvõimalustest. Ettevõtte või organisatsiooni poolt tellitud koolituste sisu, pikkus ja õpiväljundid lepitakse kokku koostöös koolituse tellijaga.