Enneaegsed lapsed

Menüü

Koolitused

MTÜ Enneaegsed lapsed viib läbi koolitusi ning seminare erinevatele sihtgruppidele. Koolituste  eesmärk on toetada lapsevanemaid enneaegse lapse kasvatamisel ning informeerida erinevaid huvigruppe enneaegse lapse kasvatamisega seonduvate küsimustest, muredest ja nende lahendusvõimalustest. Ettevõtte või organisatsiooni poolt tellitud koolituste sisu, pikkus ja õpiväljundid lepitakse kokku koostöös koolituse tellijaga.

Koolitused lapsevanemale

  1. Enneaegse lapse areng ja toetamine. Eesmärk: anda osalejatele teadmised ning oskused enneaegse lapse arendamiseks ja eakohaste tegevuste pakkumiseks, sh.
  2. Enneaegse lapse imetamine ja toitmine Eesmärk: toetada emasid enneaegse lapse imetamisel ning arutada erinevate võimaluste üle enneaegse lapse toitmisel.
  3. Enneaegse lapse esmaabi ja elustamine Eesmärk: arendada lapsevanemate teadmisi elustamisest ning esmaabi andmisest lapse haigestumise korral.

Koolitused meditsiinipersonalile

  1.  Suhtlemine lapse vanemate ja lähedastega. Eesmärk: anda koolitusel osalejatele ülevaade kuidas toetada haiglas oleva enneaegse lapse vanemaid ja lähedasi ning seeläbi arendada.

Koolituste läbiviijad

Koolitajad – Livia Laas, Kristel Kukk.

Koolitusele registreerumine ja lisainfo: livia.laas@enneaegsedlapsed.ee. Täpsema info saamiseks või koolituse tellimiseks võtke ühendust eelpool toodud meiliaadressil.