Enneaegsed lapsed

Menüü

Kogemusnõustamine haiglates

On suur rõõm teatada, et on loodud MTÜ Kogemuse jõud, mis koondab kogemusnõustajaid üle Eesti, kes on võtnud eesmärgiks olla abiks ja tervise probleemide tõttu kriisi sattunud inimestele ja nende lähedastele psühhosotsiaalse heaolu taastamisel kogemusnõustamise kaudu. Ühingu tegevus keskendub kriisidele, mis on tingitud: viljatusravist, probleemsest rasedusest, lapse enneaegsusest, lapse ja/või täiskasvanu raskest, kroonilisest või ravimatust haigusest või kogetud traumadest.

Nõustajad ise on kõik kriisi läbimise kogemusega koolitatud spetsialistid. Osad meie MTÜ Enneaegsed lapsed liikmetest pakuvad kogemusnõustamist Ida-Tallinna Keskhaiglas, Tallinna Lastehaiglas ja Pelgulinna Sünnitusmajas.

Kogemusnõustamise käigus on võimalik kohtuda sarnast olukorda kogenud vanemaga, kes on esimese emotsionaalse perioodi üle elanud. Kogemus ühendab ja loob kiire teineteisemõistmise ning tugineb vastastikusele austusele ja usaldusele. Kogemusnõustaja ülesanne ei ole lahendada teise inimese probleeme, vaid pigem aidata inimesel ise lahendust leida. Kogemusnõustajad on läbinud nõustamikoolituse, töötavad vabatahtlikkuse alusel ja on seotud vaikimiskohustusega. Ta on meditsiiniväline ja neutraalne isik, kes ei näe haiguslugusid, kuid saab stressiseisundis emale appi tulla omaenda kogemuste kaudu, tema vaimset seisundit jälgida ning toetada. Nõustamise eesmärgiks on aidata parandada haigete lastega perede toimetulekut ja elukvaliteeti ning soodustada laste kasvuks ja arenguks vajaliku perekeskkonna kujunemist.

MTÜ Enneaegsed lapsed liikmetest kogemusnõustamist haiglates teevad:

  • Kristel Kukk (Pelgulinna Sünnitusmaja)
  • Livia Laas (Tallinna Lastehaigla)
  • Eve Nõmm (ITK)
  • Liis Vaik (Tallinna Lastehaigla)
  • Kadri Sooberg-Aettik (ITK)
  • Triinu Kalle (ITK)
  • Sole-Riin Sepp (Pelgulinna Sünnitusmaja)

MTÜ Kogemuse Jõud kohta saad täpsemat infot nende kodulehel: kogemusnoustamine.ee

Kui Sul on küsimusi või soovid kogemusnõustamist enneaegsete laste vanematele, siis kirjuta meile: kiri@enneaegsedlapsed.ee